Overige trainingen

Senioren training

B&M Verkeersbegeleidingen verzorgt ook trainingen voor senioren in het omgaan met hedendaags verkeer. Veel mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt merken dat het zelfvertrouwen in het verkeer langzaam maar zeker afneemt.

Dit is niet verwonderlijk! Doordat deze groep vaak niet meer aan het arbeidsproces deelneemt, neemt ook de frequentie voor wat betreft het autorijden af.
U hoeft niet meer aan het verkeer deel te nemen tijdens de spitsuren, waardoor beetje bij beetje het gevoel afneemt om met de toenemende drukte en agressiviteit in het verkeer om te gaan.

Het gedrag wat hier uit voortvloeit, komt dan vaak twijfelend over. U bent zich hiervan terdege bewust en krijgt hierdoor het gevoel dat u een irritatie bent voor het overige verkeer. Dit kan er toe bijdragen dat uw zelfvertrouwen nog meer afneemt en er een vermijdingsgedrag naar de auto ontstaat. Dit is jammer omdat uw vrijheid en zelfstandigheid hierdoor behoorlijk wordt beperkt. Wij kunnen u de mogelijkheid bieden om weer met een goed zelfvertrouwen deel te nemen aan het verkeer.

Wilt u hier meer over weten?
Vraag de brochure “Verkeersgedragtrainingen voor senioren in het omgaan met hedendaags verkeer”aan via onze contact pagina.

Training verhoogde rijvaardigheid

Training om uw kennis, inzichten en vaardigheden te vernieuwen en te vergroten.
Zowel op verkeerstechnisch inzicht en door nieuw aangeleerde vaardigheden zal er een ander beeld van het verkeer om u heen geschapen worden. Deze training is voor iedere automobilist en/of zakelijke rijder in principe een must!

Veel mensen die pas of al geruime tijd het rijbewijs bezitten, ondervinden nog veel moeilijkheden tijdens de verkeersdeelname. Hierin wordt gespeculeerd op bijzondere verrichtingen en voertuigbeheersing.
Aanvullende informatie en training kunnen dan een goede uitkomst bieden.

Wilt u meer informatie?
Vraag de brochure “Training Verhoogde Rijvaardigheid” aan via onze contactpagina.

Training schadepreventie

Schadebeheersing is geen luxe maar noodzaak!

Deze training is bedoeld voor bedrijven met grote wagenparken zoals koeriersbedrijven, beveiligingsbedrijven, etc. De doelstelling van deze training ligt in het minimaliseren van ongevallen, ongevalschades, en mechanische schades aan voertuigen en de daaruit voortvloeiende kosten en gevolgen. Dit kan bereikt worden door middel van positieve gedragsverandering van de individuele weggebruiker in het omgaan met verkeer.

Uit onze ervaring is gebleken dat de kosten per jaar tot 80% kunnen worden gereduceerd.

Wenst u meer informatie?
Vraag de brochure “Training Schadepreventie” aan via onze contactpagina.

Overige trainingen