Nascholings trainingen

Om beroepschauffeur te blijven, zijn chauffeurs verplicht iedere 5 jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als u niet voldoet aan de nascholingsplicht, dan mag u uw vak niet meer uitoefenen!

De nascholing moet bestaan uit cursussen die door CCV gecertificeerd zijn. Iedere chauffeur kan zelf een keuze maken uit de door CCV gecertificeerde nascholingscursussen. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing een chauffeur minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen.

CCV adviseert chauffeurs om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen.Een chauffeur die zowel voor de vrachtauto als de bus vakbekwaam is, hoeft slechts één keer 35 uur nascholing te volgen per 5 jaar en niet 70 uur.

De productgroepen die bij ons gevolgd kunnen worden, worden in bovenstaande brochure getoond met de bijtellingsuren en tarieven. De bijtellingsuren zullen worden geregistreerd bij het CCV om zodoende overzicht te houden over het aantal uren dat in deze 5 jaar behaald moet worden. Om u op dit gebied te ontzorgen zullen wij regelmatig hiervan een overzicht aan u doorsturen, zodat er ook binnen uw bedrijf de nodige gegevens aan uw werknemers kan worden doorgegeven.

De registratie van de nascholingscursussen werkt als volgt:

Wij zijn verplicht om de geplande cursusdag tenminste 3 dagen van te voren aan het CCV te melden. De gegevens van de deelnemers aan de deze cursusdag dienen uiterlijk 1 dag van te voren te worden doorgegeven bij het CCV. Wij registreren de deelnemers binnen 3 dagen na afloop van de cursusdag via het daarvoor beschikbaar gestelde systeem bij CCV. CCV registreert de nascholingsuren per deelnemer in het daarvoor beschikbaar gestelde systeem.

SOOB Scholingssubsidie

Zoals u misschien wellicht al weet is de SOOB subsidie uitgebreid en wordt op steeds meer trainingen subsidie erkend en uitgekeerd. Voor een goed overzicht hiervan kunt u de folder digitaal bekijken en/of downloaden bij info@stlwerkt.nl. Van actuele informatie en eventuele nieuwe ontwikkelingen, zullen wij u op de hoogte houden.

Een overzicht met het volledige aanbod aan trainingen, is rechts op deze pagina te lezen.

Download nascholings brochure Lees hierboven het artikel over rijangst!