Trauma begeleidingen

Automobilisten / beroepschauffeurs die een ernstig verkeersongeval hebben meegemaakt, durven daarna vaak niet meer plaats te nemen achter het stuur. Angst voor herhaling of problemen met de ongevalverwerking spelen hen parten. Goede rijtechnische en psychologische begeleiding is daarom van groot belang. B&M Verkeersbegeleidingen BV. biedt die support.

Transport sector

Niemand zit te wachten op een ernstig verkeersongeval, maar dat het risico aanwezig is weet elke transportondernemer en/of beroepschauffeur.

Wat zijn dan de gevolgen voor zowel de chauffeur als de transportondernemer?
Als er verder geen actie wordt ondernomen of de tijd voordat er actie wordt ondernomen duurt te lang, dan is het risico sterk aanwezig dat er psychische problemen ontwikkelen bij de desbetreffende chauffeur. Dit kan resulteren in een langdurig ziekteverzuim en is niet prettig voor de chauffeur en heeft ook nadelige gevolgen voor de werkgever.

De werkgever is volgens de Arbo-regelgeving verplicht om binnen 6 weken met een plan van aanpak te komen dat moet leiden tot herintreding in het arbeidsproces van de werknemer. Als dit niet gebeurt dan kan er een behoorlijke boete volgen voor de werkgever. Daarbij heeft hij de verplichting om maximaal 2 jaar 70% van het inkomen van de werknemer te betalen.

B&M Verkeersbegeleidingen BV. kan door een snelle aanpak de ontwikkeling van ernstiger stoornissen of behandeling van langere duur voorkomen. Deze snelle aanpak heeft een gunstig effect op het herstel van de chauffeur, die binnen 4 tot 6 weken terug kan integreren in zijn werk. Dit is plezierig voor de chauffeur en het geheel wordt inzichtelijk en kostenbesparend voor de werkgever.

Particulier

Als een ongeval heeft plaatsgevonden en er treden psychische klachten op als men weer gaat autorijden, kan men behoorlijk beperkt raken in zijn mobiliteit. Als er ook nog eens whiplashklachten ontstaan, kan dit behoorlijk frustrerend werken op de persoon in kwestie. Dit draagt zeker niet bij tot een vlot herstel. Tot wie moet u zich dan wenden en wie vergoedt de kosten die daar aan verbonden zijn?

B&M Verkeersbegeleidingen B.V. is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die na een traumatische gebeurtenis niet meer durven te rijden. Tevens leren wij mensen omgaan met eventueel blijvende beperkingen ontstaan uit het ongeval.

Als de schuld bij de tegenpartij ligt en de zaak is nog niet afgerond, dan kunt u de tegenpartij verantwoordelijk stellen voor de schade die u lijdt en in de toekomst wellicht nog gaat lijden. Het is dan wel verstandig een letselschadespecialist in te schakelen die uw belangen hierin behartigd. Onze onderneming heeft goede contacten met verschil- lende letselschade-bureaus en kan als u dat wenst u hierin adviseren als uw verzekeringsmaatschappij u dit niet kan bieden.

Wilt u meer informatie?

Vraag de folder aan over traumabegeleiding via onze contactpagina.